↑ Return to TO JOIN US

Print this Page

Contact Persons – California USA

Napa, California USA

1.) Christine Gabuya Brown
Cell # (707) 738-6509
Landline # (707) 225-6123
Roaming cell #  0905-335-6097
Fax # (707) 254-9163
mxtineb@yahoo.com

2.) Gamy Gabuya Ramos
Cell # (707) 639-7012
gamyr4971@hotmail.com

3.) Leizel Isidro Gabuya
Cell #  (707) 287-43416
leizeligabuya@yahoo.com

Youth and Young Adult Club

1.) Lally Gabuya
(707) 294-8534
mfgabuya@yahoo.com

2.) Nikki Gabuya
(707) 812-2320
nikkersmis245@yahoo.com

3.) Fortune Ramos
(707) 363-1972

4.) Sarah Brown
(707) 287-7638

5.) Chelsea Ramos
(707) 225-4342
cheese_ball123@yahoo.com

Hercules, Clifornia, USA

Cielo Corsame Fuentes

Cell # (510) 355-8415

cielocfuentes@yahoo.com

Youth and Young Adult Club

Ana Fuentes

anatshell@yahoo.com


Permanent link to this article: http://www.famfi.org/volunteers/contact-persons-california-usa/

͐H琶
 • ̂߂ɉpꋳɒʂ̂Ȃ
 • Ȃōsc
 • pꋳŕKvȐS"> pꋳsۂɋCtׂ">Cg
 • SĂ̖͋ʼnł܂
 • pꋳŎqǂɊył炤Rc
 • _Ȑe̍lƎq̋
 • ƂẗӖ
 • qǂ̂߂ɗǂ̂Ȃ

  qǂ̂߂ɗǂ̂Ȃ qǂ̂߂ɗǂĂƍl邨ꂳ͑R܂ˁBłAԈႦĂ܂܂ƁA̐̃`X𓦂Ă܂”
 • XFw


 • Copyright(c) 2018 qǂ̂߂ɗǂ̂Ȃ All Rights Reserved.

  ">
  ͐H琶
 • ̂߂ɉpꋳɒʂ̂Ȃ
 • Ȃōsc
 • pꋳŕKvȐS"> pꋳsۂɋCtׂ">Cg
 • SĂ̖͋ʼnł܂
 • pꋳŎqǂɊył炤Rc
 • _Ȑe̍lƎq̋
 • ƂẗӖ
 • qǂ̂߂ɗǂ̂Ȃ

  qǂ̂߂ɗǂ̂Ȃ qǂ̂߂ɗǂĂƍl邨ꂳ͑R܂ˁBłAԈႦĂ܂܂ƁA̐̃`X𓦂Ă܂”
 • XFw


 • Copyright(c) 2018 qǂ̂߂ɗǂ̂Ȃ All Rights Reserved.

  ">