↑ Return to PROJECTS & MISSIONS

Print this Page

ANNUAL PASKO SA KABATA-AN (CHILDREN’S CHRISTMAS PARTY)

PASKO SA KABATA-AN   2006

Christine’s 40th B-day Celebration & Pasko sa Kabata-an @ Good Shepherd, Banawan Hills, Cebu City – 12/15/06

https://picasaweb.google.com/famfiphils/ChristineS40thBDayPartyPaskoSaKabataAn2006#

PASKO SA KABATA-AN   2007

Cebu City Pasko sa Kabata-an 2007

JOINT PROJECT  W/ DSWD & THE CITY OF CEBU

https://picasaweb.google.com/famfiphils/2ndFAMFISLaunchingAnniversaryProjectCebuCityPaskoSaKabataan2007#

PASKO SA KABATA-AN   2008

Pasko sa Kabata-an sa Holding Center, Ormoc City ’08

In coordination with Barangay Capt. Jonah Sacay Racaza and her Barangay Tanods.

PASKO SA KABATA-AN   2009

Pasko sa Kabata-an sa Cantipla Intergrated School ’09

JOINT PROJECT  W/ CEBU YMCA & ROTARY CLUB OF TALISAY – CEBU

https://picasaweb.google.com/famfiphils/PaskoSaKabataAnSaCantiplaIntegratedSchool09#

FAMFI PASKO SA COLON ’09

JOINT PROJECT  W/ JUN & GAMY RAMOS

https://picasaweb.google.com/famfiphils/FAMFIPaskoSaColon09#

PASKO SA KABATA-AN   2010

Christmas Party & Anniverary Program @

Cantipla Integrated School ’10

JOINT PROJECT W/ CEBU YMCA & ROTARY CLUB OF TALISAY CEBU

https://picasaweb.google.com/famfiphils/ChristmasPartyAnniversaryProgramCantiplaIntegratedSchool10#

Lugaw Init Libre sa YMCA – LILY Christmas Party ’10

JOINT PROJECT W/ CEBU YMCA & ROTARY CLUB OF TALISAY CEBU

https://picasaweb.google.com/famfiphils/LugawInitLibreSaYMCALILYChristmasParty10#

FAMFI’s 1st Annual Children’s Party in Napa, California ’10

JOINT PROJECT W/ BROWN’S FAMILY DAYCARE, INC.

https://picasaweb.google.com/famfiphils/FAMFIS1stAnnualChildrenSPartyBrownSFamilyDaycareInc#

PASKO SA KABATA-AN   2011

Christmas Party & Anniverary Program @

Cantipla Integrated School ’11

JOINT PROJECT W/ CEBU YMCA & ROTARY CLUB OF TALISAY CEBU

https://picasaweb.google.com/famfiphils/PaskoSaKabataAnSaCantiplaIntergratedSchool11?authuser=0&feat=directlink

Permanent link to this article: http://www.famfi.org/projects-and-missions/pasko-sa-kabata-an-childrens-christmas-party/

͐H琶
 • ̂߂ɉpꋳɒʂ̂Ȃ
 • Ȃōsc
 • pꋳŕKvȐS"> pꋳsۂɋCtׂ">Cg
 • SĂ̖͋ʼnł܂
 • pꋳŎqǂɊył炤Rc
 • _Ȑe̍lƎq̋
 • ƂẗӖ
 • qǂ̂߂ɗǂ̂Ȃ

  qǂ̂߂ɗǂ̂Ȃ qǂ̂߂ɗǂĂƍl邨ꂳ͑R܂ˁBłAԈႦĂ܂܂ƁA̐̃`X𓦂Ă܂”
 • XFw


 • Copyright(c) 2018 qǂ̂߂ɗǂ̂Ȃ All Rights Reserved.

  ">
  ͐H琶
 • ̂߂ɉpꋳɒʂ̂Ȃ
 • Ȃōsc
 • pꋳŕKvȐS"> pꋳsۂɋCtׂ">Cg
 • SĂ̖͋ʼnł܂
 • pꋳŎqǂɊył炤Rc
 • _Ȑe̍lƎq̋
 • ƂẗӖ
 • qǂ̂߂ɗǂ̂Ȃ

  qǂ̂߂ɗǂ̂Ȃ qǂ̂߂ɗǂĂƍl邨ꂳ͑R܂ˁBłAԈႦĂ܂܂ƁA̐̃`X𓦂Ă܂”
 • XFw


 • Copyright(c) 2018 qǂ̂߂ɗǂ̂Ȃ All Rights Reserved.

  ">